DSC_3126_edited.jpg
Mrs. Klaudia Rejnhard

Ymunodd Klaudia â Sêr SAM ym mis Hydref 2018 fel ymchwilydd ôl-raddedig gan archwilio Caenau Gweithredol Uwch ar gyfer Deunyddiau a Dyfeisiau Lled-ddargludol Cyfunol. Mae'r prosiect hwn, gan gydweithio â chyflenwyr deunyddiau a chyfarpar yn y diwydiant lled-ddargludyddion, yn archwilio defnyddio technoleg disodli caen a elwir yn Ddisodli Anweddau Moleciwlaidd (MVD). Defnyddir y dull disodli newydd hwn i greu deunyddiau ategol ochr yn ochr a chreu dyfeisiau lled-ddargludol arfaethedig.

Mae'r prosiect yn cynnwys datblygu'r broses disodli MVD ynghyd a; dadansoddi cemegol, optegol a strwythurol y deunyddiau canlyniadol, gan gyfuno disgyblaethau aml-wyddonol Cemeg, Ffiseg ac Optoelectroneg.  Cyn ymuno â'r tîm ym Mhrifysgol Abertawe, treuliodd Klaudia dros ddegawd yn gweithio fel cemegydd dadansoddi yn y sector fferyllol a'r sector amgylcheddol. Wedi'i chyflogi gan gwmnïau yn y Deyrnas Unedig ac yng Ngwlad Pwyl, adeiladodd Klaudia gefndir helaeth ym maes cyfryngu dadansoddol, datblygu dulliau a dadansoddi cemegol, gan arbenigo mewn defnyddio; GC-MS (Cromatograffeg Nwy - Sbectrometreg Màs), LC-MS (Cromatograffeg Hylif - Sbectrometreg Màs), GC-ICP-MS (Plasma a Gyplwyd yn Anwythol - Sbectrometreg Màs) a LC-QQQ-QTOF Sbectrometreg Màs (Cwad Triphlyg).

 

Yn academaidd, cwblhaodd Klaudia ei gradd Meistr mewn Cemeg yn 2007 ym Mhrifysgol Dechnoleg Wroclaw, Gwlad Pwyl, gan arbenigo mewn Systemau Gwlychwyr a Gwaredwyr Cemegol. Yn ei hamser hamdden, mae Klaudia yn angerddol am yr awyr agored, yn mwynhau cerdded a gwneud ymarfer corff ac mae'n hoffi treulio amser gydag anifeiliaid.

Cyhoeddiadau (bydd clicio ar y dolenni hyn yn agor ffenestr newydd)

LinkedIn