top of page
Austin%20Kay_edited.jpg
Mr. Austin Kay

Mae Austin yn cwblhau pedwaredd flwyddyn a'r un olaf o'i raglen gradd MPhys (Anrh) ym Mhrifysgol Abertawe. Ymunodd â grŵp Sêr SAM ym mis Medi 2020 i ddechrau ar ei brosiect ymchwil gyda Dr  Ardalan Armin. Mae ei waith yn cysylltu terfyn thermodynamig celloedd solar organig â hyd oes ecsiton.

 

Yn ei amser hamdden, mae Austin yn hoffi bowldro, heicio ac eirafyrddio.

Cyhoeddiadau (bydd clicio ar y dolenni hyn yn agor ffenestr newydd))

 

LinkedIn

bottom of page