DSC_2580_edited_edited.jpg
Christina Kaiser

Astudiodd Christina Kaiser yn Technische Universität Dresden (yr Almaen), lle cwblhaodd raglen Meistr mewn Electroneg Organig a Moleciwlaidd hefyd.Roedd gan ei thesis Meistr y teitl "Substituted Di(thio)pyranylidenes and their CT Complexes with C60 for Organic Near-Infrared Detectors". Canolbwyntiodd y gwaith hwn ar ddylunio deunyddiau addas er mwyn cynyddu natur ymatebol ffotosynwyryddion ac estyn eu ffenestri optegol gweithredol.

Ym mis Ionawr 2018, ymunodd Christina â'r grŵp Sêr SAM a pharhau i weithio ar wella metrigau perfformiad ffotosynwyryddion organig.Mae ei diddordebau'n cynnwys nodweddu sŵn, modelu optegol a dylunio pensaernïaeth dyfeisiau arloesol ar gyfer gwahanol fathau o gymwysiadau ffotosynhwyro.Nod ei phrosiect presennol yw datblygu ffotosynwyryddion sensitif ar gyfer y lled-isgoch ar sail lliwiau organig.