top of page

Arweinir Sêr SAM (sef Ymchwil Gwyddoniaeth a Pheirianneg: Deunyddiau Cynaliadwy Uwch) gan yr Athro Paul Meredith ac mae’n gweithio yn Adran Ffiseg Prifysgol Abertawe i ddatblygu ymchwil o’r radd flaenaf ym maes optoelectroneg a bioelectroneg y genhedlaeth nesaf.

Mae Sêr SAM yn grŵp amrywiol o Gymrodorion, Ymchwilwyr Ôl-ddoethurol, Ymgeiswyr PhD, Myfyrwyr Meistr, Technegwyr a Staff Gweinyddol. Mae’r grŵp yn croesawu aelodau o wledydd a meysydd arbenigol amrywiol.

Dysgwch ragor am y gwaith ymchwil mae Sêr SAM yn ei wneud, ei alluoedd labordy a’r cyhoeddiadau a gafwyd gan aelodau o’r grŵp a chydweithwyr.

bottom of page