top of page
Dr. Gregory Burwell

Enillodd Dr Gregory Burwell ei radd meistr mewn mathemateg a ffiseg ym Mhrifysgol Warwick yn 2010. Gan ddychwelyd i’w fro enedigol sef Abertawe, cwblhaodd ei PhD ar destun biosynhwyryddion graffîn ym Mhrifysgol Abertawe yn 2013. Gwnaeth Greg barhau i ddatblygu ei ddiddordebau mewn technegau nano/microffabrigo a deunyddiau 2D yn ei ymchwil ôl-ddoethurol, gan weithio ar brosiectau a oedd yn cynnwys micro nodwyddau silicon a synwyryddion graffîn. Gan symud i Sefydliad y Gwyddorau Ffotoneg (ICFO) yn Barcelona yn 2015, roedd Greg yn rhan o dîm brwdfrydig iawn a wnaeth ddangos y synhwyrydd delweddau graffîn cyntaf yn y byd gyda CMOS wedi’i integreiddio.

Gwnaeth Greg drosglwyddo’r brwdfrydedd hwn am wireddu defnydd ar gyfer ymchwil yn y byd go-iawn yn ôl i’w waith doethurol ei hun, gan ymuno â chwmni deillio ym Mhrifysgol Abertawe a oedd yn cynhyrchu synwyryddion ar gyfer defnyddiau meddygol a diwydiannol.  Gwnaeth barhau i ddilyn ei ddiddordeb mewn creu a phrofi dyfeisiau opto-electronig gyda chydweithrediadau diwydiannol fel Swyddog Ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe.

Gan ei fod bob amser yn awyddus am her newydd, ymunodd Greg â’r grŵp Sêr SAM fel Gwyddonydd Ymchwil yn 2019. Dyma ef yn archwilio ffyrdd o gyfuno technegau cynhyrchu anorganig â deunyddiau y gellir eu prosesu mewn toddiad, er mwyn cynhyrchu mathau newydd o ddyfeisiau opto-electronig, rhai ar raddfa fawr a rhai perfformiad uchel.

Ar ôl gweithio mewn amgylcheddau gwahanol sy’n cwmpasu’r holl lefelau parodrwydd am dechnoleg (TRLs), yr egwyddor sy’n ysgogi Greg yw y dylai gwaith ymchwil a datblygu gynhyrchu gwyddoniaeth a thechnoleg y gellir eu chwyddo ac sy’n ddefnyddiol i’r gymdeithas. Mae’n benthyg  y cysyniad o ddatblygwr “full-stack” o fyd meddalwedd ac yn rhoi hwn ar waith o ran deunyddiau a dyfeisiau – gan fynd i’r afael â syniadau newydd sy’n deillio o ffiseg sylfaenol, yr holl ffordd i ddyfeisiau y gellir eu marchnata. Ar wahân i’w waith ymchwil, mae Greg yn mwynhau ysgrifennu a chwarae cerddoriaeth..

Cyhoeddiadau (bydd clicio ar y dolenni hyn yn agor ffenestr newydd)

Research Gate

bottom of page