top of page
Dr. James Ryan

Mae Dr James Ryan yn ddarlithydd yn yr Adran Gemeg ym Mhrifysgol Abertawe ac mae’n arwain grŵp ymchwil sy’n canolbwyntio ar ddatblygu deunyddiau a dyfeisiau lled-ddargludydd organig newydd. Graddiodd James o Goleg y Brifysgol Dulyn (UCD) gan ennill gradd BSc mewn Cemeg yn 2009 ac yna symudodd i Sefydliad Ymchwil Gemegol Catalonia er mwyn dilyn cwrs gradd PhD mewn dyfeisiau optoelectronig organig. Ar ôl ei gwrs gradd PhD, symudodd i Brifysgol Tokyo yn 2013 er mwyn canolbwyntio ar gelloedd solar organig moleciwlaidd a broseswyd trwy atebion. 

Yn 2015, dechreuodd James ei yrfa annibynnol yn y Sefydliad Cenedlaethol Gwyddor Ddeunyddiau yn Siapan ac, ar ôl dychwelyd i UCD am fyr o dro yn ystod 2018/19, symudodd i Abertawe yn 2019. Mae James yn meddu ar arbenigedd mewn ystod o bynciau sy’n ymwneud â dyfeisiau electronig organig gan gynnwys gwneuthuriad dyfeisiau, synthesis a phrosesu deunyddiau, nodweddu caenau tenau a nanoraddfa, a nodweddu optoelectroneg foltedd byr. Mae ei ddiddordebau presennol yn ymwneud â deall a defnyddio ymadweithiau rhyng-foleciwlaidd ac ymadweithiau mewnfoleciwlaidd er mwyn adeiladu ymarferoldebau newydd ym maes nano-ddeunyddiau a chaenau tenau ar gyfer dyfeisiau electronig newydd.

Cyhoeddiadau (bydd clicio ar y dolenni hyn yn agor ffenestr newydd)

Google Scholar

bottom of page