top of page
John%20Hudson_edited.jpg
Mr. John Hudson

Ymunodd John Hudson â Sêr SAM ym mis Hydref 2020 ac mae'n gweithio tuag at ei radd PhD dan oruchwyliaeth Dr Emrys Evans a'r Athro Paul Meredith. Mae gwaith John yn ymchwilio i ffiseg ffoto a ffiseg sbin sylfaenol deunyddiau radical organig tuag at gyflawni ffotomagneteg: cyflyrau magnetig a newidir gan olau ar gyfer technolegau electroneg a gwybodaeth gwantwm ar raddfa foleciwlaidd.

Yn ystod ei gyfnod ym Mhrifysgol Caergrawnt, dyfarnwyd Ysgoloriaeth Coleg i John a chafodd ei ethol yn Gapten Cyffredinol Clwb Cychod Coleg Penfro. Hefyd, cwblhaodd John y Cwrs Israddedig EnterpriseTECH a gynhaliwyd gan Ysgol Fusnes Judge.

 

Mae gan John ddiddordeb cryf mewn sicrhau dyfodol cynaliadwy ac mae'n gobeithio cydweithio â diwydiant a'r byd academaidd i fynd i'r afael a'r argyfwng yn yr hinsawdd. Mae John yn gogydd, yn rhwyfwr ac yn feiciwr brwd.

bottom of page