top of page
DSC_2586_edited.jpg
Nasim Zarrabi

Ganwyd Nasim yn y ddinas brydferth a hanesyddol Qazvin, Iran, lle cwblhaodd ei hastudiaethau israddedig mewn Ffiseg ym Mhrifysgol Ryngwladol  Imam Khomeini.Yna, symudodd i Awstralia lle dechreuodd ei gyrfa ymchwil ym Mhrifysgol Queensland fel Cynorthwy-ydd Ymchwil yn y Ganolfan Ffotoneg ac Electroneg Organig (COPE) am ddwy flynedd.Gwnaeth y swydd hon baratoi Nasim ar gyfer ei her nesaf - dechrau ar ei hastudiaethau PhD ym Mhrifysgol Abertawe.Ar hyn o bryd, mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar ddeall agweddau sylfaenol ar rinweddau electro-optegol

lled-ddargludyddion anhrefnus y gellir cymryd mantais ohonynt wrth ddylunio celloedd/synwyryddion ffotofoltäig organig mwy effeithlon.

Cyhoeddiadau (bydd clicio ar y dolenni hyn yn agor ffenestr newydd)

 

Google Scholar

bottom of page